Seminars

PO 13. 11. 2017 od 16:30 v Z1
Představení témat bakalářských a magisterských prací

v oborech krajinná ekologie, biogeografie, pedologie a dendrochronologie. Témata studentských prací výzkumného týmu GEOBIO představí:

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
RNDr. Tomáš Chuman, CSc.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, CSc.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Mgr. Václav Treml, Ph.D.